Zwrot

W celu zwrócenia zakupionego produktu Klient powinien w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu zakupu Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.
Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@kidspace-shop.com wpisując w temacie maila „Zwrot„.

Następnie w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup na adres:

VESTOM Sp. z o.o.
ul. Różańska 18
07-300 Ostrów Mazowiecka
z dopiskiem: KIDSPACE

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru.


Reklamacja

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres kontakt@kidspace-shop.com w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja„.
Przykładowy formularz znajduje się tutaj.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres:
VESTOM Sp. z o.o.
ul. Różańska 18
07-300 Ostrów Mazowiecka
z dopiskiem: KIDSPACE

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

* Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego użytkowania oferowanych produktów.